Jag tror att det skulle vara svårt att gå avståndet i den här branschen utan humor.


jag-tror-att-det-skulle-vara-svårt-att-gå-avståndet-i-den-här-branschen-utan-humor
jagtrorattdetskullevarasvårtavståndetdenhärbranschenutanhumorjag troratt detdet skulleskulle varavara svårtsvårt attatt gågå avståndetavståndet ii denden härhär branschenbranschen utanutan humorjag tror atttror att detatt det skulledet skulle varaskulle vara svårtvara svårt attsvårt att gåatt gå avståndetgå avståndet iavståndet i deni den härden här branschenhär branschen utanbranschen utan humorjag tror att dettror att det skulleatt det skulle varadet skulle vara svårtskulle vara svårt attvara svårt att gåsvårt att gå avståndetatt gå avståndet igå avståndet i denavståndet i den häri den här branschenden här branschen utanhär branschen utan humorjag tror att det skulletror att det skulle varaatt det skulle vara svårtdet skulle vara svårt attskulle vara svårt att gåvara svårt att gå avståndetsvårt att gå avståndet iatt gå avståndet i dengå avståndet i den häravståndet i den här branscheni den här branschen utanden här branschen utan humor

Om jag skulle vara i den här branschen för företag, skulle jag inte vara i den här branschen. -Sol Hurok
om-jag-skulle-vara-i-den-här-branschen-för-företag-skulle-jag-inte-vara-i-den-här-branschen
Så här är det. Så här borde det vara. Avståndet mellan de två och hur mycket jag tror på det avståndet, är exakt lika med min subjektivt upplevda smärta. -Björn Natthiko Lindeblad
så-här-är-det-så-här-borde-det-vara-avståndet-mellan-de-två-och-hur-mycket-jag-tror-på-det-avståndet-är-exakt-lika-med-min-subjektivt
Det är så svårt för kvinnor i den här branschen. Och jag vill göra detta när jag är 50.
det-är-så-svårt-för-kvinnor-i-den-här-branschen-och-jag-vill-göra-detta-när-jag-är-50
Jag tror inte i den här branschen för att ligga bakom, bättre att vara framför
jag-tror-inte-i-den-här-branschen-för-att-ligga-bakom-bättre-att-vara-framför
Det kan vara svårt i den här branschen, särskilt när du är mycket unga, att räkna ut vem du kan och inte kan lita på.
det-kan-vara-svårt-i-den-här-branschen-särskilt-när-är-mycket-unga-att-räkna-ut-vem-kan-och-inte-kan-lita-på
Jag kommer aldrig att göra en annan TV-serie. Det kunde inte topp I Love Lucy, och jag skulle vara dumt att försöka. I den här branschen, måste du veta när du ska gå av
jag-kommer-aldrig-att-göra-annan-tv-serie-det-kunde-inte-topp-i-love-lucy-och-jag-skulle-vara-dumt-att-försöka-i-den-här-branschen-måste-veta