Jag tänkte när kärlek till dig dog, jag skulle dö. Det är död. Ensam konstigt, jag lever på.


jag-tänkte-när-kärlek-till-dig-dog-jag-skulle-dö-det-är-död-ensam-konstigt-jag-lever-på
jagtänktenärkärlektilldigdogjagskulleddetärddensamkonstigtleverjag tänktetänkte närnär kärlekkärlek tilltill digdig dogjag skulleskulle dödet ärär dödensam konstigtjag leverlever påjag tänkte närtänkte när kärleknär kärlek tillkärlek till digtill dig dogjag skulle dödet är dödjag lever påjag tänkte när kärlektänkte när kärlek tillnär kärlek till digkärlek till dig dogjag tänkte när kärlek tilltänkte när kärlek till dignär kärlek till dig dog

Jag tänkte när kärlek till dig dog, jag skulle dö. Det är död. Ensam, mest konstigt, jag lever på.Jag tänkte när kärlek till dig dog, jag skulle dö. Dess dead.Alone, mest konstigt, jag lever på.När folk frågar, Jag har alltid haft en kärlek till poesi och när jag fick kontrakt med ett skivbolag jag tänkte, Jag tänkte att om barnen lever när jag kommer hem, jag har gjort mitt jobbJag var återfödas när du först kysste mig. En del av mig dog när du lämnade mig. Men nu har jag fortfarande lever, väntar på den dagen du återvänder till mig.