Jag tänker i livet, humor och komedi alltid existerar.


jag-tänker-i-livet-humor-och-komedi-alltid-existerar
jagtänkerlivethumorochkomedialltidexisterarjag tänkertänker ii livetoch komedikomedi alltidalltid existerarjag tänker itänker i livethumor och komedioch komedi alltidkomedi alltid existerarjag tänker i livethumor och komedi alltidoch komedi alltid existerarhumor och komedi alltid existerar

Jag vet inte riktigt dissekera komedi. Inget dödar humor mer än overanalyzing det.Jag gillade humor av det, jag har alltid haft en känsla för humor i Gud och religion och andlighet.Jag tror stor humor ligger i att spela sanning en situation. Jag ser mig själv som artist och som gäller en grekisk drama eller en modern komedi.När jag ligger i min säng jag tänker på livet och jag tänker på döden och varken en särskilt tilltalar mig.Jag anser mig ha en anständig sinne för humor. Vad är livet utan humor?Men om du inte titta på mig, kommer jag att försöka och smyga in lite humor. Jag ser humor överallt i livet omkring mig.