Jag spelar några fightingspel, men för det mesta jag bara spelar sport.


jag-spelar-några-fightingspel-men-för-det-mesta-jag-bara-spelar-sport
jagspelarnågrafightingspelmenfrdetmestajagbarasportjag spelarspelar någranågra fightingspelmen förför detdet mestamesta jagjag barabara spelarspelar sportjag spelar någraspelar några fightingspelmen för detför det mestadet mesta jagmesta jag barajag bara spelarbara spelar sportjag spelar några fightingspelmen för det mestaför det mesta jagdet mesta jag baramesta jag bara spelarjag bara spelar sportmen för det mesta jagför det mesta jag baradet mesta jag bara spelarmesta jag bara spelar sport

Det är alltid lite svårt men det händer. Du spelar din dubbel partner, du spelar dina vänner. Du bara vänja sig.Jag spelar sport.Jag verkar alltid få delar där jag spelar sport professionell - och det är inte mig alls!Jag spelade professionell nivå sport. När du spelar för pengar, det är en helt annan nivå.Jag är beredd att tillbringa resten av mitt liv spelar klubbar, om det innebär att jag spelar musik som jag tror på.Jag spelar inte pyrotekniska skalor. Jag spelar om frustration, tålamod, ilska. Musik är en förlängning av min själ.