Jag skulle vilja arbeta med någon i branschen som vill ge respekt tillbaka till den jamaicanska vibe.


jag-skulle-vilja-arbeta-med-någon-i-branschen-som-vill-ge-respekt-tillbaka-till-den-jamaicanska-vibe
jagskulleviljaarbetamednågonbranschensomvillgerespekttillbakatilldenjamaicanskavibejag skulleskulle viljavilja arbetaarbeta medmed någonnågon ii branschenbranschen somsom villvill gege respektrespekt tillbakatillbaka tilltill denden jamaicanskajamaicanska vibejag skulle viljaskulle vilja arbetavilja arbeta medarbeta med någonmed någon inågon i branscheni branschen sombranschen som villsom vill gevill ge respektge respekt tillbakarespekt tillbaka tilltillbaka till dentill den jamaicanskaden jamaicanska vibejag skulle vilja arbetaskulle vilja arbeta medvilja arbeta med någonarbeta med någon imed någon i branschennågon i branschen somi branschen som villbranschen som vill gesom vill ge respektvill ge respekt tillbakage respekt tillbaka tillrespekt tillbaka till dentillbaka till den jamaicanskatill den jamaicanska vibejag skulle vilja arbeta medskulle vilja arbeta med någonvilja arbeta med någon iarbeta med någon i branschenmed någon i branschen somnågon i branschen som villi branschen som vill gebranschen som vill ge respektsom vill ge respekt tillbakavill ge respekt tillbaka tillge respekt tillbaka till denrespekt tillbaka till den jamaicanskatillbaka till den jamaicanska vibe

Så nu har jag en diktsamling av Aaron Neville och jag ger det till folk jag vill dela den med. Jag skulle vilja publicera den dag.
så-nu-har-jag-diktsamling-av-aaron-neville-och-jag-ger-det-till-folk-jag-vill-dela-den-med-jag-skulle-vilja-publicera-den-dag
Du är den enda jag kommer att vara med till slutet. När jag skulle komma ogjort du ge mig tillbaka igen, tillbaka under stjärnorna, tillbaka till dina armar. -Avril Lavigne
du-är-den-enda-jag-kommer-att-vara-med-till-slutet-när-jag-skulle-komma-ogjort-ge-mig-tillbaka-igen-tillbaka-under-stjärnorna-tillbaka-till-dina
Jag skulle vilja arbeta med barnen i specialpedagogik - yngre barn.
jag-skulle-vilja-arbeta-med-barnen-i-specialpedagogik-yngre-barn
Det finns konstformer som jag inte skulle vilja göra själv, men jag har fortfarande respekt för artister som skapar den.
det-finns-konstformer-som-jag-inte-skulle-vilja-göra-själv-men-jag-har-fortfarande-respekt-för-artister-som-skapar-den
Om jag skulle vara i den här branschen för företag, skulle jag inte vara i den här branschen. -Sol Hurok
om-jag-skulle-vara-i-den-här-branschen-för-företag-skulle-jag-inte-vara-i-den-här-branschen
Det är roligt, är det inte? När du är ung du bara vill bli gammal, och sedan du skulle vilja gå tillbaka till att vara ett barn.
det-är-roligt-är-det-inte-när-är-ung-bara-vill-bli-gammal-och-sedan-skulle-vilja-gå-tillbaka-till-att-vara-ett-barn