Jag skulle flyga dig till månen och tillbaka om du kommer att bli... om du kommer att bli mitt barn.


jag-skulle-flyga-dig-till-månen-och-tillbaka-om-kommer-att-bli-om-kommer-att-bli-mitt-barn
savage gardenjagskulleflygadigtillmånenochtillbakaomkommerattbliblimittbarnjag skulleskulle flygaflyga digdig tilltill månenmånen ochoch tillbakatillbaka omom dudu kommerkommer attatt blibli omom dudu kommerkommer attatt blibli mittmitt barnjag skulle flygaskulle flyga digflyga dig tilldig till månentill månen ochmånen och tillbakaoch tillbaka omtillbaka om duom du kommerdu kommer attkommer att bliatt bli ombli om duom du kommerdu kommer attkommer att bliatt bli mittbli mitt barnjag skulle flyga digskulle flyga dig tillflyga dig till månendig till månen ochtill månen och tillbakamånen och tillbaka omoch tillbaka om dutillbaka om du kommerom du kommer attdu kommer att blikommer att bli omatt bli om dubli om du kommerom du kommer attdu kommer att blikommer att bli mittatt bli mitt barnjag skulle flyga dig tillskulle flyga dig till månenflyga dig till månen ochdig till månen och tillbakatill månen och tillbaka ommånen och tillbaka om duoch tillbaka om du kommertillbaka om du kommer attom du kommer att blidu kommer att bli omkommer att bli om duatt bli om du kommerbli om du kommer attom du kommer att blidu kommer att bli mittkommer att bli mitt barn

Mitt barn pappa är inte bara kommer att bli mitt barn pappa... Han kommer att bli min make.
mitt-barn-pappa-är-inte-bara-kommer-att-bli-mitt-barn-pappa-han-kommer-att-bli-min-make
Jag kommer inte att gå tillbaka. Inte den här gången. Jag kommer inte att gå tillbaka till dig. Du fick mig alltför mycket smärta allt eftersom jag ville att du skulle bli min.
jag-kommer-inte-att-gå-tillbaka-inte-den-här-gången-jag-kommer-inte-att-gå-tillbaka-till-dig-du-fick-mig-alltför-mycket-smärta-allt-eftersom
När jag ser månen jag tänker på dig så får väl snart och du kommer att bli bra som visste.
när-jag-ser-månen-jag-tänker-på-dig-så-får-väl-snart-och-kommer-att-bli-bra-som-visste
Jag ropar till dig, hoppas du kommer till min räddning. Jag ber till dig dag och natt, i vetskap om att allt kommer att bli bra.
jag-ropar-till-dig-hoppas-kommer-till-min-räddning-jag-ber-till-dig-dag-och-natt-i-vetskap-om-att-allt-kommer-att-bli-bra
Det är roligt, är det inte? När du är ung du bara vill bli gammal, och sedan du skulle vilja gå tillbaka till att vara ett barn.
det-är-roligt-är-det-inte-när-är-ung-bara-vill-bli-gammal-och-sedan-skulle-vilja-gå-tillbaka-till-att-vara-ett-barn
Bekänn dina synder för Herren, och du kommer att bli förlåten; bekänna dem till män, och du kommer att bli utskrattad -Josh Billings
bekänn-dina-synder-för-herren-och-kommer-att-bli-förlåten-bekänna-dem-till-män-och-kommer-att-bli-utskrattad