Jag saknar dig. Nej, låt mig riktigt att jag saknar den gamla dig. Jag saknar den gamla du som brydde sig om mig.


jag-saknar-dig-nej-låt-mig-riktigt-att-jag-saknar-den-gamla-dig-jag-saknar-den-gamla-som-brydde-sig-om-mig
quinton rileyjagsaknardignejlåtmigriktigtattjagdengamlasombryddesigommigjag saknarsaknar diglåt migmig riktigtriktigt attatt jagjag saknarsaknar denden gamlagamla digjag saknarsaknar denden gamlagamla dudu somsom bryddebrydde sigsig omom migjag saknar diglåt mig riktigtmig riktigt attriktigt att jagatt jag saknarjag saknar densaknar den gamladen gamla digjag saknar densaknar den gamladen gamla dugamla du somdu som bryddesom brydde sigbrydde sig omsig om miglåt mig riktigt attmig riktigt att jagriktigt att jag saknaratt jag saknar denjag saknar den gamlasaknar den gamla digjag saknar den gamlasaknar den gamla duden gamla du somgamla du som bryddedu som brydde sigsom brydde sig ombrydde sig om miglåt mig riktigt att jagmig riktigt att jag saknarriktigt att jag saknar denatt jag saknar den gamlajag saknar den gamla digjag saknar den gamla dusaknar den gamla du somden gamla du som bryddegamla du som brydde sigdu som brydde sig omsom brydde sig om mig

Jag saknar spendera tid med dig, jag saknar när vi skrattade tillsammans, jag saknar kramar och jag saknar kela. Kort sagt, jag saknar dig.
jag-saknar-spendera-tid-med-dig-jag-saknar-när-vi-skrattade-tillsammans-jag-saknar-kramar-och-jag-saknar-kela-kort-sagt-jag-saknar-dig
Jag saknar det sätt du brukade krama mig, jag saknar det sätt du använde för att kyssa mina läppar, men mest av allt jag saknar det sätt du höll mig och mitt hjärta. Jag saknar dig...
jag-saknar-det-sätt-brukade-krama-mig-jag-saknar-det-sätt-använde-för-att-kyssa-mina-läppar-men-mest-av-allt-jag-saknar-det-sätt-höll-mig
Sanningen är att jag saknar dig. Jag saknar det sätt du höll mig, hur du sa att du kysste mig, jag saknar allt.
sanningen-är-att-jag-saknar-dig-jag-saknar-det-sätt-höll-mig-hur-att-kysste-mig-jag-saknar-allt
Jag saknar dig när jag är ensam på natten, jag saknar dig när jag hör din favoritlåt spel, men vad jag saknar mer är att vara den enda tjejen du hade i dina armar. -Tynee Williams
jag-saknar-dig-när-jag-är-ensam-på-natten-jag-saknar-dig-när-jag-hör-din-favoritlåt-spel-men-vad-jag-saknar-mer-är-att-vara-den-enda-tjejen
Jag brukade saknar dig så mycket, men jag kände aldrig som du verkligen missat mig tillbaka och så jag antar att jag slutade bara saknar dig
jag-brukade-saknar-dig-så-mycket-men-jag-kände-aldrig-som-verkligen-missat-mig-tillbaka-och-så-jag-antar-att-jag-slutade-bara-saknar-dig
Jag saknar skrattar tills magen ont. Jag saknar sjöar och jag saknar honom. Jag saknar mina bästa vänner och fester. Jag saknar vem jag var.
jag-saknar-skrattar-tills-magen-ont-jag-saknar-sjöar-och-jag-saknar-honom-jag-saknar-mina-bästa-vänner-och-fester-jag-saknar-vem-jag-var