Jag minns honom. Men jag minns inte hur det känns.


jag-minns-honom-men-jag-minns-inte-hur-det-känns
jagminnshonommenjagintehurdetkännsjag minnsminns honommen jagjag minnsminns inteinte hurhur detdet kännsjag minns honommen jag minnsjag minns inteminns inte hurinte hur dethur det kännsmen jag minns intejag minns inte hurminns inte hur detinte hur det kännsmen jag minns inte hurjag minns inte hur detminns inte hur det känns

Jag har Total Recall. Jag minns att födas. Jag minns att vara i livmodern, minns jag att vara inne. Kommer ut var stor.Vi minns inte dagar, vi minns ögonblick. Rikedomen i livet ligger i minnen vi har glömtDet är lustigt hur jag kan inte komma ihåg vad jag hade för middag i går kväll, men jag minns alltid varenda detalj om vad som händer när jag är med dig.När vi är ifrån varandra känns det som en del av mig saknas... och sedan minns jag, du har mitt hjärta.Vi minns inte dagar, vi minns de stunder.Vi minns inte dagar, vi minns ögonblick.