Jag kommer inte lova att vara för dig alltid här, men jag försäkrar er att Kristus alltid kommer att vara här för dig. Men jag kommer alltid att hålla din hand i min.


jag-kommer-inte-lova-att-vara-för-dig-alltid-här-men-jag-försäkrar-er-att-kristus-alltid-kommer-att-vara-här-för-dig-men-jag-kommer-alltid-att
terry markjagkommerintelovaattvarafrdigalltidhärmenjagfrsäkrarerkristushärdigmenhålladinhandminjag kommerkommer inteinte lovalova attatt varavara förför digdig alltidalltid härmen jagjag försäkrarförsäkrar erer attatt kristuskristus alltidalltid kommerkommer attatt varavara härhär förför digmen jagjag kommerkommer alltidalltid attatt hållahålla dindin handi minjag kommer intekommer inte lovainte lova attlova att varaatt vara förvara för digför dig alltiddig alltid härmen jag försäkrarjag försäkrar erförsäkrar er atter att kristusatt kristus alltidkristus alltid kommeralltid kommer attkommer att varaatt vara härvara här förhär för digmen jag kommerjag kommer alltidkommer alltid attalltid att hållaatt hålla dinhålla din handdin hand ihand i min

Jag kan inte lova att jag alltid kommer att vara här för dig, men jag kan lova er att jag alltid kommer att älska dig. -Wazim Shaw
jag-kan-inte-lova-att-jag-alltid-kommer-att-vara-här-för-dig-men-jag-kan-lova-er-att-jag-alltid-kommer-att-älska-dig
Även om jag inte kan lova att jag alltid kommer att vara där för dig, jag säker kan lova att jag alltid kommer att älska dig.
Även-om-jag-inte-kan-lova-att-jag-alltid-kommer-att-vara-där-för-dig-jag-säker-kan-lova-att-jag-alltid-kommer-att-älska-dig
Jag kommer alltid att vara här för dig väntar, när du är en tusen mil ifrån mig.
jag-kommer-alltid-att-vara-här-för-dig-väntar-när-är-tusen-mil-ifrån-mig
Jag kan inte lova en mycket utom för detta. Jag kommer aldrig att ljuga för dig, lura dig eller skada dig i mitt liv. Jag kommer alltid att älska dig -Anurag Prakash Ray
jag-kan-inte-lova-mycket-utom-för-detta-jag-kommer-aldrig-att-ljuga-för-dig-lura-dig-eller-skada-dig-i-mitt-liv-jag-kommer-alltid-att-älska-dig
Jag är lynnig som Bläckvard. Ibland självisk, som herr Krabba. Lite dum, som Patrick. Men jag kommer alltid att vara här för dig, som Spongebob.
jag-är-lynnig-som-bläckvard-ibland-självisk-som-herr-krabba-lite-dum-som-patrick-men-jag-kommer-alltid-att-vara-här-för-dig-som-spongebob
Jag kanske inte alltid vara där med dig, men jag kommer alltid att finnas där för dig.
jag-kanske-inte-alltid-vara-där-med-dig-men-jag-kommer-alltid-att-finnas-där-för-dig