Jag kommer att älska dig tills mitt sista andetag.


jag-kommer-att-älska-dig-tills-mitt-sista-andetag
jagkommerattälskadigtillsmittsistaandetagjag kommerkommer attatt älskaälska digdig tillstills mittmitt sistajag kommer attkommer att älskaatt älska digälska dig tillsdig tills mitttills mitt sistamitt sista andetagjag kommer att älskakommer att älska digatt älska dig tillsälska dig tills mittdig tills mitt sistatills mitt sista andetagjag kommer att älska digkommer att älska dig tillsatt älska dig tills mittälska dig tills mitt sistadig tills mitt sista andetag

Om du ger mig en chans, jag svär jag kommer att ta hand om dig tills mitt sista andetag.Om jag var tvungen att välja mellan andning och älska dig skulle jag använda mitt sista andetag att säga att jag älskar digJag kommer inte gråta, det ska vara bra. Jag tar mitt sista andetag. pressa ut mitt bröst 'til det finns ingenting kvar.Kämpa tills sista andetag.Ta mycket andetag du gav mig, ta hjärtat från mitt bröst. Ta mitt liv om du vill, sjuk göra detta mitt sista förfrågan!Oavsett vad folk säger, kommer jag att hålla älska dig tills mitt hjärta slår inte mer. Utan dig är jag inte mer. Du är mitt allt.