Jag kommer alltid att vara här för dig väntar, när du är en tusen mil ifrån mig.


jag-kommer-alltid-att-vara-här-för-dig-väntar-när-är-tusen-mil-ifrån-mig
jagkommeralltidattvarahärfrdigväntarnärärtusenmilifrånmigjag kommerkommer alltidalltid attatt varavara härhär förför digdig väntarnär duen tusentusen milmil ifrånifrån migjag kommer alltidkommer alltid attalltid att varaatt vara härvara här förhär för digför dig väntarnär du ärär en tusenen tusen miltusen mil ifrånmil ifrån migjag kommer alltid attkommer alltid att varaalltid att vara häratt vara här förvara här för dighär för dig väntarnär du är endu är en tusenär en tusen milen tusen mil ifråntusen mil ifrån migjag kommer alltid att varakommer alltid att vara häralltid att vara här föratt vara här för digvara här för dig väntarnär du är en tusendu är en tusen milär en tusen mil ifrånen tusen mil ifrån mig

Jag kan inte tvinga dig att älska mig, men vet att jag kommer alltid här och väntar på dig. -Ghassan El Labadi
jag-kan-inte-tvinga-dig-att-älska-mig-men-vet-att-jag-kommer-alltid-här-och-väntar-på-dig
Jag kommer inte lova att vara för dig alltid här, men jag försäkrar er att Kristus alltid kommer att vara här för dig. Men jag kommer alltid att hålla din hand i min. -Terry Mark
jag-kommer-inte-lova-att-vara-för-dig-alltid-här-men-jag-försäkrar-er-att-kristus-alltid-kommer-att-vara-här-för-dig-men-jag-kommer-alltid-att
Den svåraste mil jag någonsin gick var en ifrån dig...
den-svåraste-mil-jag-någonsin-gick-var-ifrån-dig
Steg för steg, mil för mil, kommer du dit. Det är alltid en process. Njut av resan!
steg-för-steg-mil-för-mil-kommer-dit-det-är-alltid-process-njut-av-resan
De säger att kärlek är en styrka eller en svaghet, men oavsett vad som krävs, jag kommer alltid här och väntar på dig
de-säger-att-kärlek-är-styrka-eller-svaghet-men-oavsett-vad-som-krävs-jag-kommer-alltid-här-och-väntar-på-dig
Jag tror att en del av mig kommer alltid väntar på dig
jag-tror-att-del-av-mig-kommer-alltid-väntar-på-dig