Jag kommer alltid att vara här för att påminna dig om hur vacker du är


jag-kommer-alltid-att-vara-här-för-att-påminna-dig-om-hur-vacker-är
jagkommeralltidattvarahärfrpåminnadigomhurvackerärjag kommerkommer alltidalltid attatt varavara härhär förför attatt påminnapåminna digdig omom hurhur vackervacker dujag kommer alltidkommer alltid attalltid att varaatt vara härvara här förhär för attför att påminnaatt påminna digpåminna dig omdig om hurom hur vackerhur vacker duvacker du ärjag kommer alltid attkommer alltid att varaalltid att vara häratt vara här förvara här för atthär för att påminnaför att påminna digatt påminna dig ompåminna dig om hurdig om hur vackerom hur vacker duhur vacker du ärjag kommer alltid att varakommer alltid att vara häralltid att vara här föratt vara här för attvara här för att påminnahär för att påminna digför att påminna dig omatt påminna dig om hurpåminna dig om hur vackerdig om hur vacker duom hur vacker du är

En riktig man kommer alltid att bära dina väskor, öppna dörren, visa respekt och påminna dig om hur vacker du är
en-riktig-man-kommer-alltid-att-bära-dina-väskor-öppna-dörren-visa-respekt-och-påminna-dig-om-hur-vacker-är
Jag kommer inte lova att vara för dig alltid här, men jag försäkrar er att Kristus alltid kommer att vara här för dig. Men jag kommer alltid att hålla din hand i min. -Terry Mark
jag-kommer-inte-lova-att-vara-för-dig-alltid-här-men-jag-försäkrar-er-att-kristus-alltid-kommer-att-vara-här-för-dig-men-jag-kommer-alltid-att
Kom ihåg hur du sa att jag kan alltid prata med dig och att du skulle alltid vara här för mig
kom-ihåg-hur-att-jag-kan-alltid-prata-med-dig-och-att-skulle-alltid-vara-här-för-mig
Skillnaden mellan mig och du är, jag gav aldrig upp på dig, hur du gav upp på mig. Jag var alltid här och jag kommer alltid att vara. -Rashida Rowe
skillnaden-mellan-mig-och-är-jag-gav-aldrig-upp-på-dig-hur-gav-upp-på-mig-jag-var-alltid-här-och-jag-kommer-alltid-att-vara
Jag kommer alltid att vara här för dig väntar, när du är en tusen mil ifrån mig.
jag-kommer-alltid-att-vara-här-för-dig-väntar-när-är-tusen-mil-ifrån-mig
Det är en vacker söndag morgon och en stor möjlighet tacka Herren för att påminna oss om hur välsignade vi är.
det-är-vacker-söndag-morgon-och-stor-möjlighet-tacka-herren-för-att-påminna-oss-om-hur-välsignade-vi-är