Jag kommer alltid att finnas där för dig, även om du tror att jag brukar vara, jag kommer att vara.


jag-kommer-alltid-att-finnas-där-för-dig-även-om-tror-att-jag-brukar-vara-jag-kommer-att-vara
nishan panwarjagkommeralltidattfinnasdärfrdigävenomtrorjagbrukarvaravarajag kommerkommer alltidalltid attatt finnasfinnas därdär förför digäven omom dudu troratt jagjag brukarbrukar varajag kommerkommer attatt varajag kommer alltidkommer alltid attalltid att finnasatt finnas därfinnas där fördär för digäven om duom du trordu tror atttror att jagatt jag brukarjag brukar varajag kommer attkommer att varajag kommer alltid attkommer alltid att finnasalltid att finnas däratt finnas där förfinnas där för digäven om du trorom du tror attdu tror att jagtror att jag brukaratt jag brukar varajag kommer att varajag kommer alltid att finnaskommer alltid att finnas däralltid att finnas där föratt finnas där för digäven om du tror attom du tror att jagdu tror att jag brukartror att jag brukar vara

Jag kanske inte alltid vara där med dig, men jag kommer alltid att finnas där för dig.
jag-kanske-inte-alltid-vara-där-med-dig-men-jag-kommer-alltid-att-finnas-där-för-dig
Jag kan inte vara den typ av person du vill att jag ska, men jag kommer alltid att finnas där för dig.
jag-kan-inte-vara-den-typ-av-person-vill-att-jag-ska-men-jag-kommer-alltid-att-finnas-där-för-dig
Även om jag inte kan lova att jag alltid kommer att vara där för dig, jag säker kan lova att jag alltid kommer att älska dig.
Även-om-jag-inte-kan-lova-att-jag-alltid-kommer-att-vara-där-för-dig-jag-säker-kan-lova-att-jag-alltid-kommer-att-älska-dig
Även om jag inte kan se dig, oroa dig inte Gud kommer alltid att finnas där för dig.
Även-om-jag-inte-kan-se-dig-oroa-dig-inte-gud-kommer-alltid-att-finnas-där-för-dig
Jag kommer aldrig att låta dig falla, jag kommer att vara där för dig igenom allt, även om du sparar sänder mig till himlen.
jag-kommer-aldrig-att-lå-dig-falla-jag-kommer-att-vara-där-för-dig-igenom-allt-även-om-sparar-sänder-mig-till-himlen
Jag kan inte lova er att jag kommer att vara där för dig för evigt, men jag lovar att jag kommer att vara bredvid dig så länge jag lever.
jag-kan-inte-lova-er-att-jag-kommer-att-vara-där-för-dig-för-evigt-men-jag-lovar-att-jag-kommer-att-vara-bredvid-dig-så-länge-jag-lever