Jag kanske inte alltid vara där med dig, men jag kommer alltid att finnas där för dig.


jag-kanske-inte-alltid-vara-där-med-dig-men-jag-kommer-alltid-att-finnas-där-för-dig
jagkanskeintealltidvaradärmeddigmenjagkommerattfinnasfrdigjag kanskekanske inteinte alltidalltid varavara därdär medmed digmen jagjag kommerkommer alltidalltid attatt finnasfinnas därdär förför digjag kanske intekanske inte alltidinte alltid varaalltid vara därvara där meddär med digmen jag kommerjag kommer alltidkommer alltid attalltid att finnasatt finnas därfinnas där fördär för digjag kanske inte alltidkanske inte alltid varainte alltid vara däralltid vara där medvara där med digmen jag kommer alltidjag kommer alltid attkommer alltid att finnasalltid att finnas däratt finnas där förfinnas där för digjag kanske inte alltid varakanske inte alltid vara därinte alltid vara där medalltid vara där med digmen jag kommer alltid attjag kommer alltid att finnaskommer alltid att finnas däralltid att finnas där föratt finnas där för dig

Jag kan inte vara den typ av person du vill att jag ska, men jag kommer alltid att finnas där för dig.
jag-kan-inte-vara-den-typ-av-person-vill-att-jag-ska-men-jag-kommer-alltid-att-finnas-där-för-dig
Även om jag inte kan se dig, oroa dig inte Gud kommer alltid att finnas där för dig.
Även-om-jag-inte-kan-se-dig-oroa-dig-inte-gud-kommer-alltid-att-finnas-där-för-dig
Du kanske inte alltid hamnar där du trodde att du skulle, men du kommer alltid att hamna där du tänkt att vara....
du-kanske-inte-alltid-hamnar-där-trodde-att-skulle-men-kommer-alltid-att-hamna-där-tänkt-att-vara
Alltid att finnas där för den person som är alltid där för dig...
alltid-att-finnas-där-för-den-person-som-är-alltid-där-för-dig
Du kan glida men Gud kommer inte att göra dig besviken. Hans kärleksfulla armar kommer alltid att finnas där för att fånga dig.
du-kan-glida-men-gud-kommer-inte-att-göra-dig-besviken-hans-kärleksfulla-armar-kommer-alltid-att-finnas-där-för-att-fånga-dig
Jag kommer alltid att finnas där för dig, även om du tror att jag brukar vara, jag kommer att vara. -Nishan Panwar
jag-kommer-alltid-att-finnas-där-för-dig-även-om-tror-att-jag-brukar-vara-jag-kommer-att-vara