Jag kan inte vara den typ av person du vill att jag ska, men jag kommer alltid att finnas där för dig.


jag-kan-inte-vara-den-typ-av-person-vill-att-jag-ska-men-jag-kommer-alltid-att-finnas-där-för-dig
jagkanintevaradentypavpersonvillattjagskamenkommeralltidfinnasdärfrdigjag kankan inteinte varavara denden typtyp avav personperson dudu villvill attatt jagjag skamen jagjag kommerkommer alltidalltid attatt finnasfinnas därdär förför digjag kan intekan inte varainte vara denvara den typden typ avtyp av personav person duperson du villdu vill attvill att jagatt jag skamen jag kommerjag kommer alltidkommer alltid attalltid att finnasatt finnas därfinnas där fördär för digjag kan inte varakan inte vara deninte vara den typvara den typ avden typ av persontyp av person duav person du villperson du vill attdu vill att jagvill att jag skamen jag kommer alltidjag kommer alltid attkommer alltid att finnasalltid att finnas däratt finnas där förfinnas där för digjag kan inte vara denkan inte vara den typinte vara den typ avvara den typ av personden typ av person dutyp av person du villav person du vill attperson du vill att jagdu vill att jag skamen jag kommer alltid attjag kommer alltid att finnaskommer alltid att finnas däralltid att finnas där föratt finnas där för dig

Jag kanske inte alltid vara där med dig, men jag kommer alltid att finnas där för dig.
jag-kanske-inte-alltid-vara-där-med-dig-men-jag-kommer-alltid-att-finnas-där-för-dig
Jag kan inte vara en dröm som du vill gå i uppfyllelse, men jag kommer alltid vara den person kär i dig.
jag-kan-inte-vara-dröm-som-vill-gå-i-uppfyllelse-men-jag-kommer-alltid-vara-den-person-kär-i-dig
Du är ledsen? Jag ska muntra upp dig. Du är upprörd? Jag älskar att lyssna. Allt du behöver göra är att komma till mig, du vet att jag kommer alltid att finnas där för dig.
du-är-ledsen-jag-ska-muntra-upp-dig-du-är-upprörd-jag-älskar-att-lyssna-allt-behöver-göra-är-att-komma-till-mig-vet-att-jag-kommer-alltid
Även om jag inte kan se dig, oroa dig inte Gud kommer alltid att finnas där för dig.
Även-om-jag-inte-kan-se-dig-oroa-dig-inte-gud-kommer-alltid-att-finnas-där-för-dig
Jag kommer alltid att finnas där för dig, även om du tror att jag brukar vara, jag kommer att vara. -Nishan Panwar
jag-kommer-alltid-att-finnas-där-för-dig-även-om-tror-att-jag-brukar-vara-jag-kommer-att-vara
Jag vet inte varför jag vill ha dig, men jag gör. Jag tror inte att jag ska älska dig, men jag kommer alltid.
jag-vet-inte-varför-jag-vill-ha-dig-men-jag-gör-jag-tror-inte-att-jag-ska-älska-dig-men-jag-kommer-alltid