Jag kan inte lova dig en perfekt relation


jag-kan-inte-lova-dig-perfekt-relation
jagkanintelovadigperfektrelationjag kankan inteinte lovalova digdig enen perfektperfekt relationjag kan intekan inte lovainte lova diglova dig endig en perfekten perfekt relationjag kan inte lovakan inte lova diginte lova dig enlova dig en perfektdig en perfekt relationjag kan inte lova digkan inte lova dig eninte lova dig en perfektlova dig en perfekt relation

Jag kan inte lova dig en perfekt relation utan argument och skillnader. Men jag kan lova dig så länge som du försöker, jag stannar.Jag kan inte lova dig en perfekt relation, men vad jag kan lova er är att så länge vi försöker, jag borJag kan inte lova dig en perfekt relation, men jag lovar att jag kommer att stanna så länge som du försöker.Jag kan inte lova en perfekt relation utan argument men så länge du försöker jag bor.Jag kan inte lova dig för evigt, men jag kan lova dig i morgon.Jag kan inte lova att i vår relation du inte kommer att möta några problem, men jag säkert kan lova att du inte kommer att möta dem ensam