Jag kan inte lova dig för evigt, men jag kan lova dig i morgon.


jag-kan-inte-lova-dig-för-evigt-men-jag-kan-lova-dig-i-morgon
jagkanintelovadigfrevigtmenjagmorgonjag kankan inteinte lovalova digdig förför evigtmen jagjag kankan lovalova digdig ii morgonjag kan intekan inte lovainte lova diglova dig fördig för evigtmen jag kanjag kan lovakan lova diglova dig idig i morgonjag kan inte lovakan inte lova diginte lova dig förlova dig för evigtmen jag kan lovajag kan lova digkan lova dig ilova dig i morgonjag kan inte lova digkan inte lova dig förinte lova dig för evigtmen jag kan lova digjag kan lova dig ikan lova dig i morgon

Jag kan inte lova dig en perfekt relation utan argument och skillnader. Men jag kan lova dig så länge som du försöker, jag stannar.Jag kan inte lova dig en perfekt relation, men vad jag kan lova er är att så länge vi försöker, jag borJag kan inte lova dig för evigt, men jag kan garantera er att jag kommer att vara där för dig under resten av... USA.Jag kan inte lova att jag alltid kommer att vara här för dig, men jag kan lova er att jag alltid kommer att älska dig.Även om jag inte kan lova att jag alltid kommer att vara där för dig, jag säker kan lova att jag alltid kommer att älska dig.Jag kan inte lova att fixa alla dina problem men jag kan lova att du inte har att möta dem ensam...