Jag kan helt enkelt inte skilja mellan arbete och fritid.


jag-kan-helt-enkelt-inte-skilja-mellan-arbete-och-fritid
jagkanheltenkeltinteskiljamellanarbeteochfritidjag kankan helthelt enkeltenkelt inteinte skiljaskilja mellanmellan arbetearbete ochoch fritidjag kan heltkan helt enkelthelt enkelt inteenkelt inte skiljainte skilja mellanskilja mellan arbetemellan arbete ocharbete och fritidjag kan helt enkeltkan helt enkelt intehelt enkelt inte skiljaenkelt inte skilja mellaninte skilja mellan arbeteskilja mellan arbete ochmellan arbete och fritidjag kan helt enkelt intekan helt enkelt inte skiljahelt enkelt inte skilja mellanenkelt inte skilja mellan arbeteinte skilja mellan arbete ochskilja mellan arbete och fritid

Androgyny inte försöker hantera förhållandet mellan motsatser är det helt enkelt flyter mellan dem.
androgyny-inte-försöker-hantera-förhållandet-mellan-motsatser-är-det-helt-enkelt-flyter-mellan-dem
Den pinsamma ögonblick då du kan inte skilja mellan hunger och tristess.
den-pinsamma-ögonblick-då-kan-inte-skilja-mellan-hunger-och-tristess
Bönen är helt enkelt en tvåvägskommunikation mellan dig och Gud.
bönen-är-helt-enkelt-tvåvägskommunikation-mellan-dig-och-gud
Tro utan arbete är död och arbete utan tro är döda. För dem som inte är bekant med tro, det är helt enkelt ha förtroende för GUD.
tro-utan-arbete-är-död-och-arbete-utan-tro-är-döda-för-dem-som-inte-är-bekant-med-tro-det-är-helt-enkelt-ha-förtroende-för-gud
Försök inte att göra ditt arbete perfekt, eftersom du kommer att märka en hel del fel. Helt enkelt göra ditt arbete snyggt och tydlig nog för att förstås och accepteras. -Terry Mark
försök-inte-att-göra-ditt-arbete-perfekt-eftersom-kommer-att-märka-hel-del-fel-helt-enkelt-göra-ditt-arbete-snyggt-och-tydlig-nog-för-att
Vad folk kallar opartiskhet kan helt enkelt betyda likgiltighet, och vad man kallar partiskhet kan helt enkelt betyda mental aktivitet. -Gilbert K Chesterton
vad-folk-kallar-opartiskhet-kan-helt-enkelt-betyda-likgiltighet-och-vad-man-kallar-partiskhet-kan-helt-enkelt-betyda-mental-aktivitet