Jag hatar Cripple skämt. Jag kan inte stå dem.


jag-hatar-cripple-skämt-jag-kan-inte-stå-dem
jaghatarcrippleskämtkanintestådemjag hatarhatar cripplecripple skämtjag kankan inteinte ståstå demjag hatar cripplehatar cripple skämtjag kan intekan inte ståinte stå demjag hatar cripple skämtjag kan inte ståkan inte stå demjag kan inte stå dem

Lamslå skämt är så menar, jag kan inte stå dem!Jag skulle vilja säga en handikappad skämt men jag kan inte stå dem.Under de senaste jag har gjort filmer som var ganska allmänt omtyckt. Du kan inte verkligen hatar dem. Du kan kasta dem, men du kan inte verkligen hatar dem.Jag kan tvingas att möta fara, men aldrig rädd det, och medan våra soldater kan stå och kämpa, kan jag stå och mata och vårda dem.Jag ska släppa in dig på en hemlighet: Jag kan inte stå Jay Ward. Jag hatar att jämfört med Rocky och Bullwinkle. Det är bara en annan typ av humor.Jag hatar dem med alla hatar du kan hata med. Kan du hatar mer än så? Om du kan, jag hatar dem mer än så.