- Jag har tänkt Hobbes - - På en helg? - Ja, det var inte med flit...


jag-har-tänkt-hobbes-på-helg-ja-det-var-inte-med-flit
calvin & hobbesjaghartänkthobbeshelgjadetvarintemedflitjagjag harhar tänkttänkt hobbeshobbesen helgjadet varvar inteinte medmed flitjag harjag har tänkthar tänkt hobbestänkt hobbespå en helgdet var intevar inte medinte med flitjag har tänktjag har tänkt hobbeshar tänkt hobbespå en helgdet var inte medvar inte med flitjag har tänkt hobbesjag har tänkt hobbesdet var inte med flit

En helg spillo är inte en bortkastad helg.Kanske berget vi kallar liv var inte tänkt att vara klättrade, men det var tänkt att snubbla och skrapas och tumlade upp.Jag skrev några barnböcker... inte med flit.Jag måste sluta vara elak mot min flickvän, men inte som jag gör det med flit.Du vet Hobbes några dagar till och med min lyckliga Rocket kalsonger hjälper inteDet är frustrerande att se människor skadar sig med flit när jag har en syster som kämpar för att leva varje dag.