Jag har gjort några av de bästa vänner som jag har fått i den här branschen.


jag-har-gjort-några-av-de-bästa-vänner-som-jag-har-fått-i-den-här-branschen
jaghargjortnågraavdebästavännersomjagfåttdenhärbranschenjag harhar gjortgjort någranågra avav dede bästabästa vännervänner somsom jagjag harhar fåttfått ii denden härhär branschenjag har gjorthar gjort någragjort några avnågra av deav de bästade bästa vännerbästa vänner somvänner som jagsom jag harjag har fåtthar fått ifått i deni den härden här branschenjag har gjort någrahar gjort några avgjort några av denågra av de bästaav de bästa vännerde bästa vänner sombästa vänner som jagvänner som jag harsom jag har fåttjag har fått ihar fått i denfått i den häri den här branschenjag har gjort några avhar gjort några av degjort några av de bästanågra av de bästa vännerav de bästa vänner somde bästa vänner som jagbästa vänner som jag harvänner som jag har fåttsom jag har fått ijag har fått i denhar fått i den härfått i den här branschen

Jag är tur att jag har varit i den här branschen så länge att jag har förtjänat rätten att bli lämnad ensam med mitt skivbolag.
jag-är-tur-att-jag-har-varit-i-den-här-branschen-så-länge-att-jag-har-förtjänat-rätten-att-bli-lämnad-ensam-med-mitt-skivbolag
Lyssna, om det finns ett bergsäkert regel som jag har lärt mig i den här branschen är det att jag inte vet något om den mänskliga naturen
lyssna-om-det-finns-ett-bergsäkert-regel-som-jag-har-lärt-mig-i-den-här-branschen-är-det-att-jag-inte-vet-något-om-den-mänskliga-naturen
Jag har gjort flera vänner för den amerikanska kulturen än utrikesdepartementet. Visst jag har gjort färre fiender, men det är inte särskilt svårt. -Arthur Miller
jag-har-gjort-flera-vänner-för-den-amerikanska-kulturen-än-utrikesdepartementet-visst-jag-har-gjort-färre-fiender-men-det-är-inte-särskilt
Om du kan mäta framgång i den här branschen baserat på lycka ensam jag känner att jag har drabbats lotteriet.
om-kan-mä-framgång-i-den-här-branschen-baserat-på-lycka-ensam-jag-känner-att-jag-har-drabbats-lotteriet
Nu förstår jag varför de säger vänner du gör på college blir dina vänner för livet, jag har träffat de bästa människorna här.
nu-förstår-jag-varför-de-säger-vänner-gör-på-college-blir-dina-vänner-för-livet-jag-har-träffat-de-bästa-människorna-här
Jag ser tillbaka på den dummaste saker vi har gjort och tänker, det är därför vi är bästa vänner.
jag-ser-tillbaka-på-den-dummaste-saker-vi-har-gjort-och-tänker-det-är-därför-vi-är-bästa-vänner