Jag har fått crankier i min ålderdom.


jag-har-fått-crankier-i-min-ålderdom
jagharfåttcrankierminålderdomjag harhar fåttfått crankiercrankier ii minmin ålderdomjag har fåtthar fått crankierfått crankier icrankier i mini min ålderdomjag har fått crankierhar fått crankier ifått crankier i mincrankier i min ålderdomjag har fått crankier ihar fått crankier i minfått crankier i min ålderdom

I min ålderdom, har jag tänkt på detta, och jag har kommit fram till att de som har fysiskt mod har också moraliskt mod.Jag har min pappas höjd och rökvanor. Men jag tror att jag har fått min mammas utseende och känslor.Jag vill tro att jag har fått en hel del väktare krigare Sittin 'på min axel, inklusive min pappa.Ålderdom är som allt annat. För att lyckas med det, har du fått för att starta ung.Jag är 17 och jag har fortfarande inte fått min mens. Min yngre syster fick hennes redan... Tar det längre eftersom jag är en pojke?I min ungdom betonade jag frihet, och i min ålderdom jag betona ordning. Jag har gjort den stora upptäckten att frihet är en produkt av ordning.