Jag håller upp, Herren vill och bäcken inte stiga.


jag-håller-upp-herren-vill-och-bäcken-inte-stiga
sara evansjaghålleruppherrenvillochbäckenintestigajag hållerhåller uppherren villvill ochoch bäckenbäcken inteinte stigajag håller uppherren vill ochvill och bäckenoch bäcken intebäcken inte stigaherren vill och bäckenvill och bäcken inteoch bäcken inte stigaherren vill och bäcken intevill och bäcken inte stiga

De bästa sakerna och bästa människor upp ur sin avskildhet Jag är emot en homogeniserad samhälle eftersom jag vill grädden stiga.Ibland är livet knackar dig på din röv... stiga upp, gå upp, gå upp!!! Lycka är inte frånvaron av problem, det är förmågan att hantera demJag tror att den gode Herren gav oss ett begränsat antal hjärtslag och jag fan om jag ska använda upp min kör upp och ner en gata.Om du faller bakom, springa snabbare. Ge aldrig upp, aldrig ge upp, och stiga upp mot alla odds.Ärligt jag vill förlåta dig, men vad du sa håller spela upp i mitt huvud.Excellence är inte perfekt men i huvudsak en önskan att vara starka i Herren och Herren.