Jag går in i en barnbutik, och det är fantastiskt, de typer av instrument - lite pipiga saker, skramlande saker, spinning toppar.


jag-går-in-i-barnbutik-och-det-är-fantastiskt-de-typer-av-instrument-lite-pipiga-saker-skramlande-saker-spinning-toppar
jaggårinbarnbutikochdetärfantastisktdetyperavinstrumentlitepipigasakerskramlandespinningtopparjag gårgår inin ien barnbutikoch detdet ärär fantastisktde typertyper avav instrumentinstrumentlitelite pipigapipiga sakerskramlande sakerspinning topparjag går ingår in iin i eni en barnbutikoch det ärdet är fantastisktde typer avtyper av instrumentav instrumentlite pipigalite pipiga sakerjag går in igår in i enin i en barnbutikoch det är fantastisktde typer av instrumenttyper av instrumentlite pipiga sakerjag går in i engår in i en barnbutikde typer av instrument

När vissa saker går fel, ta en stund att vara tacksamma för de saker som fortfarande går rätt.
när-vissa-saker-går-fel-stund-att-vara-tacksamma-för-de-saker-som-fortfarande-går-rätt
Det finns två typer av onda människor i världen. De som gör onda saker och de som ser onda saker och inte försöka stoppa den. -Janis -Mean Girls
det-finns-två-typer-av-onda-människor-i-världen-de-som-gör-onda-saker-och-de-som-ser-onda-saker-och-inte-försöka-stoppa-den-janis
Du måste tänka på stora saker medan du gör små saker, så att alla små saker går i rätt riktning. -Alvin Toffler
du-måste-tänka-på-stora-saker-medan-gör-små-saker-så-att-alla-små-saker-går-i-rätt-riktning
Det finns två typer av människor i världen; de som ser saker att hända och de som gör saker att hända. -Alex Mwila
det-finns-två-typer-av-människor-i-världen-de-som-ser-saker-att-hända-och-de-som-gör-saker-att-hända
Varje dag ser jag fram emot att få med mina instrument, prova nya saker. -Lionel Hampton
varje-dag-ser-jag-fram-emot-att-få-med-mina-instrument-prova-nya-saker
Jag försöker så hårt jag kan, och ibland saker inte går din väg, och det är så det går. -Tiger Woods
jag-försöker-så-hårt-jag-kan-och-ibland-saker-inte-går-din-väg-och-det-är-så-det-går