Jag får inte ut på romantiska delar. Men jag tänker ofta om jag hade haft min tandvård arbete tidigt, ja, kanske.


jag-får-inte-ut-på-romantiska-delar-men-jag-tänker-ofta-om-jag-hade-haft-min-tandvård-arbete-tidigt-ja-kanske
jagfårinteutromantiskadelarmenjagtänkeroftaomhadehaftmintandvårdarbetetidigtjakanskejag fårfår inteinte utut påpå romantiskaromantiska delarmen jagjag tänkertänker oftaofta omom jagjag hadehade hafthaft minmin tandvårdtandvård arbetearbete tidigtjag får intefår inte utinte ut påut på romantiskapå romantiska delarmen jag tänkerjag tänker oftatänker ofta omofta om jagom jag hadejag hade hafthade haft minhaft min tandvårdmin tandvård arbetetandvård arbete tidigtjag får inte utfår inte ut påinte ut på romantiskaut på romantiska delarmen jag tänker oftajag tänker ofta omtänker ofta om jagofta om jag hadeom jag hade haftjag hade haft minhade haft min tandvårdhaft min tandvård arbetemin tandvård arbete tidigtjag får inte ut påfår inte ut på romantiskainte ut på romantiska delarmen jag tänker ofta omjag tänker ofta om jagtänker ofta om jag hadeofta om jag hade haftom jag hade haft minjag hade haft min tandvårdhade haft min tandvård arbetehaft min tandvård arbete tidigt

Min mor hade ålderdom, och på grund av att jag har börjat njuta av delar av det också. Hittills har jag haft det bra och jag sönder fint.
min-mor-hade-ålderdom-och-på-grund-av-att-jag-har-börjat-njuta-av-delar-av-det-också-hittills-har-jag-haft-det-bra-och-jag-sönder-fint
Jag är faktiskt examen tidigt. Jag fick en hel del arbete redan. Att vara hemma skolad, jag har haft en hel del lärare hjälpa mig
jag-är-faktiskt-examen-tidigt-jag-fick-hel-del-arbete-redan-att-vara-hemma-skolad-jag-har-haft-hel-del-lärare-hjälpa-mig
Jag skulle gärna vilja gå i skolan, men varje gång jag försöker jag få en film. Det är faktiskt hur jag får arbete: Jag registrera. Det är som min lyckoamulett. -Natasha Lyonne
jag-skulle-gärna-vilja-gå-i-skolan-men-varje-gång-jag-försöker-jag-få-film-det-är-faktiskt-hur-jag-får-arbete-jag-registrera-det-är-som
Jag har ofta tänkt om jag inte göra mitt äktenskap arbete, skulle jag ha misslyckats på min en sann skott på lycka.
jag-har-ofta-tänkt-om-jag-inte-göra-mitt-äktenskap-arbete-skulle-jag-ha-misslyckats-på-min-sann-skott-på-lycka
Jag är engelsk. Vår tandvård är inte världsberömd. Men jag såg till att jag fick lister av mina gamla tänder förväg eftersom jag saknar dem. -Christian Bale
jag-är-engelsk-vår-tandvård-är-inte-världsberömd-men-jag-såg-till-att-jag-fick-lister-av-mina-gamla-tänder-förväg-eftersom-jag-saknar-dem
Kanske jag inte gråta, men det gör ont. Jag kanske inte kommer att säga, men jag känner. Kanske jag inte visa, men jag bryr mig.
kanske-jag-inte-grå-men-det-gör-ont-jag-kanske-inte-kommer-att-säga-men-jag-känner-kanske-jag-inte-visa-men-jag-bryr-mig