Jag bor mycket normalt, jag går ut med mina vänner, går vi på bio, jag kö, går vi till restauranger.


jag-bor-mycket-normalt-jag-går-ut-med-mina-vänner-går-vi-på-bio-jag-kö-går-vi-till-restauranger
jagbormycketnormaltjaggårutmedminavännervibioktillrestaurangerjag bormycket normaltjag gårgår utut medmed minamina vännergår vivi påpå biojag kögår vivi tilltill restaurangerjag bor mycketbor mycket normaltjag går utgår ut medut med minamed mina vännergår vi påvi på biogår vi tillvi till restaurangerjag bor mycket normaltjag går ut medgår ut med minaut med mina vännergår vi på biogår vi till restaurangerjag går ut med minagår ut med mina vänner

Jag går inte till den svala, trendiga restauranger. Jag går till antingen hål i väggen eller super-fina restauranger där det inte finns några coola människor.Vi sa bara adjö med ord, dog jag hundra gånger. Du går tillbaka till henne och jag går tillbaka till... jag går tillbaka till oss.Jag vill inte tala om hur mycket försäkring jag bär med Prudential, men allt jag kan säga är:. När jag går, de går förNär jag går till en konsert, kan jag inte låta bli att känna glad och allt annat går bara bort. Jag hoppas alla känner på det sättet på mina konserter.När du går någonstans ditt hjärta går med dig, men när du lämnar dina vänner deras hjärta går med dinVissa människor går till präster andra poesi jag till mina vänner.