Jag ber denna helg varar för evigt.


jag-ber-denna-helg-varar-för-evigt
jagberdennahelgvararfrevigtjag berber dennadenna helghelg vararvarar förför evigtjag ber dennaber denna helgdenna helg vararhelg varar förvarar för evigtjag ber denna helgber denna helg varardenna helg varar förhelg varar för evigtjag ber denna helg vararber denna helg varar fördenna helg varar för evigt

Inget varar för evigt. Evigt är en lögn. Allt vi har är vad som är mellan hej och adjö.Vissa kärlek varar en livstid. Sann kärlek varar för evigt.Ingenting varar för evigt, men min kärlek och min tro för Gud förblir evigt.Låt oss vara ingenting. Jag hörde det varar för evigtIngen välsignelse varar för evigtHårda tider varar inte för evigt, men sann vänskap göra... Jag ska alltid finnas där för allt du behöver.