Jag behöver dig mer än någon annan på hela den här planeten kan eventuellt någonsin behöver du


jag-behöver-dig-mer-än-någon-annan-på-hela-den-här-planeten-kan-eventuellt-någonsin-behöver
jagbehverdigmerännågonannanheladenhärplanetenkaneventuelltnågonsinjag behöverbehöver digdig mermer änän någonnågon annanannan påpå helahela denden härhär planetenplaneten kankan eventuellteventuellt någonsinnågonsin behöverbehöver dujag behöver digbehöver dig merdig mer änmer än någonän någon annannågon annan påannan på helapå hela denhela den härden här planetenhär planeten kanplaneten kan eventuelltkan eventuellt någonsineventuellt någonsin behövernågonsin behöver dujag behöver dig merbehöver dig mer ändig mer än någonmer än någon annanän någon annan pånågon annan på helaannan på hela denpå hela den härhela den här planetenden här planeten kanhär planeten kan eventuelltplaneten kan eventuellt någonsinkan eventuellt någonsin behövereventuellt någonsin behöver dujag behöver dig mer änbehöver dig mer än någondig mer än någon annanmer än någon annan påän någon annan på helanågon annan på hela denannan på hela den härpå hela den här planetenhela den här planeten kanden här planeten kan eventuellthär planeten kan eventuellt någonsinplaneten kan eventuellt någonsin behöverkan eventuellt någonsin behöver du

Om du känner ingen bryr sig om dig, tänk om. Titta i spegeln eftersom den person som du ser, behöver du mer än någon annan.
om-känner-ingen-bryr-sig-om-dig-tänk-om-titta-i-spegeln-eftersom-den-person-som-ser-behöver-mer-än-någon-annan
Antropologi är den enda disciplin som kan få tillgång till bevis om hela den mänskliga upplevelsen på den här planeten. -Michael Brian Schiffer
antropologi-är-den-enda-disciplin-som-kan-få-tillgång-till-bevis-om-hela-den-mänskliga-upplevelsen-på-den-här-planeten
Gud har lagt ytterligare en dag i ditt liv, inte för att du behöver det... eftersom någon annan behöver dig.
gud-har-lagt-ytterligare-dag-i-ditt-liv-inte-för-att-behöver-det-eftersom-någon-annan-behöver-dig
Förstå hur vackert Gud har lagt ytterligare en dag i ditt liv - inte för att du behöver det, men att någon annan behöver dig -Nishan Panwar
förstå-hur-vackert-gud-har-lagt-ytterligare-dag-i-ditt-liv-inte-för-att-behöver-det-men-att-någon-annan-behöver-dig
Var dig själv. Tror att du är värd det. Du behöver någon annan. Du görs så vackert, ingenting... ingen kommer någonsin ändra på det. -Angelina Elaine
var-dig-själv-tror-att-är-värd-det-du-behöver-någon-annan-du-görs-så-vackert-ingenting-ingen-kommer-någonsin-ändra-på-det
Alla kvinnor behöver män. Barbie behöver hennes Ken behöver Minnie hennes Musse, Cinderella behöver hennes prins, och jag behöver dig!
alla-kvinnor-behöver-män-barbie-behöver-hennes-ken-behöver-minnie-hennes-musse-cinderella-behöver-hennes-prins-och-jag-behöver-dig