Jag önskar sunt förnuft var vanligare.


jag-önskar-sunt-förnuft-var-vanligare
jagnskarsuntfrnuftvarvanligarejag önskarönskar suntsunt förnuftförnuft varvar vanligarejag önskar suntönskar sunt förnuftsunt förnuft varförnuft var vanligarejag önskar sunt förnuftönskar sunt förnuft varsunt förnuft var vanligarejag önskar sunt förnuft varönskar sunt förnuft var vanligare

Sunt förnuft och humor är samma sak, rör sig med olika hastigheter. En känsla för humor är bara sunt förnuft, dans.
sunt-förnuft-och-humor-är-samma-sak-rör-sig-med-olika-hastigheter-en-känsla-för-humor-är-bara-sunt-förnuft
Jag brukade skämta om att om agerar inte fungerade, poesi var min sunt förnuft reserv.
jag-brukade-skämta-om-att-om-agerar-inte-fungerade-poesi-var-min-sunt-förnuft-reserv
Det är tusen gånger bättre att ha sunt förnuft utan utbildning än att ha utbildning utan sunt förnuft.
det-är-tusen-gånger-bättre-att-ha-sunt-förnuft-utan-utbildning-än-att-ha-utbildning-utan-sunt-förnuft
Ingenting kan vara mer i strid med religion och prästerskapet än förnuft och sunt förnuft.
ingenting-kan-vara-mer-i-strid-med-religion-och-prästerskapet-än-förnuft-och-sunt-förnuft
Jag har stort förtroende för sunt förnuft av mänskligheten i allmänhet. -Thomas Jefferson
jag-har-stort-förtroende-för-sunt-förnuft-av-mänskligheten-i-allmänhet
Jag brukar gå för kvinnor med sunt förnuft. Att jordnära sticker ut mer än ser ut.
jag-brukar-gå-för-kvinnor-med-sunt-förnuft-att-jordnära-sticker-ut-mer-än-ser-ut