Jag är tacksam, naturligtvis, för priset och tacksamma till Gud för varje berättelse, varje idé, varje ord, varje dag.


jag-är-tacksam-naturligtvis-för-priset-och-tacksamma-till-gud-för-varje-berättelse-varje-idé-varje-ord-varje-dag
jagärtacksamnaturligtvisfrprisetochtacksammatillgudvarjeberättelseidéorddagjag ärär tacksamför prisetpriset ochoch tacksammatacksamma tilltill gudgud förför varjevarje berättelsevarje idévarje dagjag är tacksamför priset ochpriset och tacksammaoch tacksamma tilltacksamma till gudtill gud förgud för varjeför varje berättelseför priset och tacksammapriset och tacksamma tilloch tacksamma till gudtacksamma till gud förtill gud för varjegud för varje berättelseför priset och tacksamma tillpriset och tacksamma till gudoch tacksamma till gud förtacksamma till gud för varjetill gud för varje berättelse

Gud har alltid något för dig, en nyckel för varje problem, ett ljus för varje skugga, en lättnad för varje sorg och en plan för varje morgon.
gud-har-alltid-något-för-dig-nyckel-för-varje-problem-ett-ljus-för-varje-skugga-lättnad-för-varje-sorg-och-plan-för-varje-morgon
Varje minut, varje dag, är vårt liv ett privilegium. Vårda den, vara tacksamma till Gud och ge den betydelse -Mariane Corbito
varje-minut-varje-dag-är-vårt-liv-ett-privilegium-vårda-den-vara-tacksamma-till-gud-och-ge-den-betydelse
Gud hör varje outtalat ord, ser varje osynliga sår, derar varje outhärdlig smärta. Ha tro och vara stark! -Nishan Panwar
gud-hör-varje-outtalat-ord-ser-varje-osynliga-sår-derar-varje-outhärdlig-smärta-ha-tro-och-vara-stark
Sanningen är att jag saknar dig. Hela tiden, varje sekund, varje minut, varje timme, varje dag...
sanningen-är-att-jag-saknar-dig-hela-tiden-varje-sekund-varje-minut-varje-timme-varje-dag
Varje dag är vacker. Varje dag är speciell. Varje dag är en gåva från Gud, och det är därför vi kallar det
varje-dag-är-vacker-varje-dag-är-speciell-varje-dag-är-gåva-från-gud-och-det-är-därför-vi-kallar-det-nuvarande-good-morning
Musik är i min själ. Varje dag och varje natt tänker jag på hur tacksam jag är för att ha musik i mitt liv. -Tricia Cuffee
musik-är-i-min-själ-varje-dag-och-varje-natt-tänker-jag-på-hur-tacksam-jag-är-för-att-ha-musik-i-mitt-liv