Jag är så tacksam att jag har dig som en dotter.


jag-är-så-tacksam-att-jag-har-dig-som-dotter
jagärtacksamattjaghardigsomdotterjag ärså tacksamtacksam attatt jagjag harhar digdig somsom enen dotterjag är såär så tacksamså tacksam atttacksam att jagatt jag harjag har dighar dig somdig som ensom en dotterjag är så tacksamär så tacksam attså tacksam att jagtacksam att jag haratt jag har digjag har dig somhar dig som endig som en dotterjag är så tacksam attär så tacksam att jagså tacksam att jag hartacksam att jag har digatt jag har dig somjag har dig som enhar dig som en dotter

Jag är så stolt över att ha dig som en dotter.Oavsett vad jag går igenom; Det finns alltid någon som gör värsta än mig. Jag skulle vara tacksam för vad jag har och som jag har.Jag har gjort allt. Jag är tacksam och stolt över vad jag har åstadkommit i mitt liv. Jag hoppas att fortsätta göra det.En tacksam hjärta är en lycklig hjärta. Att tacksam för vad jag har, det är ett bra ställe att börja.Jag saknar fortfarande de jag älskade som inte längre är med mig, men jag tycker att jag är tacksam för att ha älskat dem. Tacksamhet har äntligen erövrat förlust.Jag är tacksam för talang som Gud gav mig och jag är tacksam för miljön som han placerade mig.