Jag är livrädd detta kommer aldrig att vara tillräckligt


jag-är-livrädd-detta-kommer-aldrig-att-vara-tillräckligt
jagärlivrädddettakommeraldrigattvaratillräckligtjag ärär livräddlivrädd dettadetta kommerkommer aldrigaldrig attatt varavara tillräckligtjag är livräddär livrädd dettalivrädd detta kommerdetta kommer aldrigkommer aldrig attaldrig att varaatt vara tillräckligtjag är livrädd dettaär livrädd detta kommerlivrädd detta kommer aldrigdetta kommer aldrig attkommer aldrig att varaaldrig att vara tillräckligtjag är livrädd detta kommerär livrädd detta kommer aldriglivrädd detta kommer aldrig attdetta kommer aldrig att varakommer aldrig att vara tillräckligt

Detta är boken jag aldrig läst ~~ Det säger jag aldrig sagt ~~ Detta är den väg jag kommer aldrig att trampa ~~ Dessa är de drömmar jag drömmer iställetDu kommer aldrig att vara tillräckligt bra för alla, men du kommer alltid att vara tillräckligt bra för någon som verkligen uppskattar dig.Do not tell me det är hårt, du aldrig där från början. Jag är inte på väg att ge upp detta, vilket var aldrig tillräckligt.Ibland känner jag mig som Im aldrig kommer att vara tillräckligt bra för någon eller något...Jag har aldrig varit kär men jag tror att jag har läst tillräckligt med böcker och sett tillräckligt filmer och sett tillräckligt älskare vara kär för att vetaIm så rädd att Ill aldrig hitta någon som älskade mig som du gör och på exakt samma ögonblick, Im livrädd att jag kommer.