Jag är inte någon fritid. Jag är deras odelade uppmärksamhet.


jag-är-inte-någon-fritid-jag-är-deras-odelade-uppmärksamhet
jagärintenågonfritidderasodeladeuppmärksamhetjag ärär inteinte någonnågon fritidjag ärär derasderas odeladeodelade uppmärksamhetjag är inteär inte någoninte någon fritidjag är derasär deras odeladederas odelade uppmärksamhetjag är inte någonär inte någon fritidjag är deras odeladeär deras odelade uppmärksamhetjag är inte någon fritidjag är deras odelade uppmärksamhet

Den enda gången som de flesta kvinnor ger sina orating män odelade uppmärksamhet är när gamla pojkar mumla i sömnenOm någon älskar du verkligen, då de inte bör göra du känna att du måste hela tiden kämpa för deras uppmärksamhet.När folk frågar mig om jag har någon reservdelar förändring, jag berätta för dem jag har det hemma i min fritid plånbok.Om någon älskar du verkligen kommer de inte att göra du känna att du måste ständigt kämpa för deras uppmärksamhet.Jag hatar tanken på någon annan att få din uppmärksamhet. Jag vet inte om dess möjlighet att jag är svartsjuk eller jag älskar dig för mycket inte.Vissa människor kan lika gärna lägga