Jag är en ateist och jag tackar Gud för det.


jag-är-ateist-och-jag-tackar-gud-för-det
jagärateistochjagtackargudfrdetjag ären ateistateist ochoch jagjag tackartackar gudgud förför detjag är enär en ateisten ateist ochateist och jagoch jag tackarjag tackar gudtackar gud förgud för detjag är en ateistär en ateist ochen ateist och jagateist och jag tackaroch jag tackar gudjag tackar gud förtackar gud för detjag är en ateist ochär en ateist och jagen ateist och jag tackarateist och jag tackar gudoch jag tackar gud förjag tackar gud för det

Jag tackar Gud för mina handikapp, för genom dem, har jag fann mig själv, mitt arbete och min GudÄven om det ibland, jag går bort från Gud, Gud aldrig lämnat mig, är han fortfarande kvar för mig, och jag tackar honom för det.Ibland lägger jag under månen och jag tackar Gud jag breathin Jag tackar Gud för de krig som jag kämpade eftersom jag kvar och lektionen lärdes ut.Jag är välsignad och jag tackar Gud för varje dag för allt som händer för mig.Jag typ av kalla mig en ateist, antar jag - även om ganska andlig ateist, hoppas jag.