Inte alla vet att lämnas ut ont? Det skadar inte för mig... det dödar. Jag har blivit mobbad under 5 år. Räcker inte det?


inte-alla-vet-att-lämnas-ut-ont-det-skadar-inte-för-mig-det-dödar-jag-har-blivit-mobbad-under-5-år-räcker-inte-det
inteallavetattlämnasutontdetskadarintefrmigdetddarjagharblivitmobbadunder5årräckerdetinte allaalla vetvet attatt lämnaslämnas utut ontdet skadarskadar inteinte förför migmig detdet dödarjag harhar blivitblivit mobbadmobbad under5 årräcker inteinte detinte alla vetalla vet attvet att lämnasatt lämnas utlämnas ut ontdet skadar inteskadar inte förinte för migför mig detmig det dödarjag har blivithar blivit mobbadblivit mobbad undermobbad under 5räcker inte detinte alla vet attalla vet att lämnasvet att lämnas utatt lämnas ut ontdet skadar inte förskadar inte för miginte för mig detför mig det dödarjag har blivit mobbadhar blivit mobbad underblivit mobbad under 5mobbad under 5 årinte alla vet att lämnasalla vet att lämnas utvet att lämnas ut ontdet skadar inte för migskadar inte för mig detinte för mig det dödarjag har blivit mobbad underhar blivit mobbad under 5blivit mobbad under 5 år

Sängen har blivit en plats för lyx för mig! Jag skulle inte byta det för alla troner i världen -Napoleon Bonaparte
sängen-har-blivit-plats-för-lyx-för-mig-jag-skulle-inte-byta-det-för-alla-troner-i-världen
Om du skadar vara där för någon då vet jag inte gör ont.
om-skadar-vara-där-för-någon-då-vet-jag-inte-gör-ont
Det gör ont att inte vara med mig? Jo det ont mycket mer att bli lurad på och ljög för... det är många olika när dess du ont. Suger inte det?
det-gör-ont-att-inte-vara-med-mig-jo-det-ont-mycket-mer-att-bli-lurad-på-och-ljög-för-det-är-många-olika-när-dess-ont-suger-inte-det
Alla vet, det som inte dödar du bara gör dig starkare. Så när du dra ner mig, du bara hjälper mig längre.
alla-vet-det-som-inte-dödar-bara-gör-dig-starkare-så-när-dra-ner-mig-bara-hjälper-mig-längre
Det gör ont en hel del när en fiende skadar dig. Det gör ont mer när en vän skadar dig, men det gör mest ont när personen du älskar skadar dig. -Amber månen
det-gör-ont-hel-del-när-fiende-skadar-dig-det-gör-ont-mer-när-vän-skadar-dig-men-det-gör-mest-ont-när-personen-älskar-skadar-dig
Jag vet att du har ont i ditt förflutna, flicka Jag har ont också men bara ihåg smärtan det varar inte. -Krystal Nahdee
jag-vet-att-har-ont-i-ditt-förflutna-flicka-jag-har-ont-också-men-bara-ihåg-smärtan-det-varar-inte