Insomnia: En smittsam sjukdom överförs ofta från spädbarn till föräldrar.


insomnia-en-smittsam-sjukdom-överförs-ofta-från-spädbarn-till-föräldrar
shannon fifeinsomniasmittsamsjukdomverfrsoftafrånspädbarntillfräldraren smittsamsmittsam sjukdomsjukdom överförsöverförs oftaofta frånfrån spädbarnspädbarn tilltill föräldraren smittsam sjukdomsmittsam sjukdom överförssjukdom överförs oftaöverförs ofta frånofta från spädbarnfrån spädbarn tillspädbarn till föräldraren smittsam sjukdom överförssmittsam sjukdom överförs oftasjukdom överförs ofta frånöverförs ofta från spädbarnofta från spädbarn tillfrån spädbarn till föräldraren smittsam sjukdom överförs oftasmittsam sjukdom överförs ofta frånsjukdom överförs ofta från spädbarnöverförs ofta från spädbarn tillofta från spädbarn till föräldrar

Livsstil och könsroller överförs från föräldrar till barn som obönhörligt som blå ögon eller små fötter.Mod är smittsam. När en modig man tar ställning, är ryggarna andras ofta stelnade.Inget företag är att föredra framför dåligt. Vi är mer benägna att fånga laster andra än förtjänster, som sjukdom är långt mer smittsam än hälsa.Vi gråter över gravarna av spädbarn och små som tas från oss med döden men en tidig död kan vara den kortaste vägen till himlen.Doubtis en sjukdom som kommer från kunskap och leder till vansinne.Barn som undviker de misstag deras föräldrar gjorde ofta gör misstag deras föräldrar undvikas.