Innerst inne är jag fortfarande förvirrad om du


innerst-inne-är-jag-fortfarande-förvirrad-om
innerstinneärjagfortfarandefrvirradominnerst inneinne ärär jagjag fortfarandefortfarande förvirradförvirrad omom duinnerst inne ärinne är jagär jag fortfarandejag fortfarande förvirradfortfarande förvirrad omförvirrad om duinnerst inne är jaginne är jag fortfarandeär jag fortfarande förvirradjag fortfarande förvirrad omfortfarande förvirrad om duinnerst inne är jag fortfarandeinne är jag fortfarande förvirradär jag fortfarande förvirrad omjag fortfarande förvirrad om du

Jag fungerar som en sådan glad person. Men innerst inne är jag inte. Jag vet att folk har det värre än mig, men jag har fortfarande problem med min egen.När du säger att jag är klar med henne / honom att du vet innerst inne du vet att du aint. Du älskar fortfarande dem oavsett hur illa de skada dig.Innerst inne du vet att de inte är i dig, men du fortfarande hoppas att de kommer att vakna upp en dag och inse att du är en för dem.Innerst inne är du redan där.Jag fungerar som jag inte bryr sig, men innerst inne jag svär det dödar migInnerst inne oss, vi är alla rädda för något.