Innehållet i tron är ett hopp i det osynliga.


innehållet-i-tron-är-ett-hopp-i-det-osynliga
innehållettronäretthoppdetosynligainnehållet ii trontron ärär ettett hopphopp ii detdet osynligainnehållet i troni tron ärtron är ettär ett hoppett hopp ihopp i deti det osynligainnehållet i tron äri tron är etttron är ett hoppär ett hopp iett hopp i dethopp i det osynligainnehållet i tron är etti tron är ett hopptron är ett hopp iär ett hopp i detett hopp i det osynliga

Tron är innehållet i det man hoppas, en visshet om det inte sett. Hebréerna 11: 1Tron är den allra första du bör packa i ett hopp kista.Hopp ser det osynliga, känns immateriella och uppnår det omöjliga.Det kallas en bra fredag ​​på grund av det hopp vi har i honom. Håll tron, är vår Gud trofast till slutet. Lycklig Långfredag ​​Det är inte innehållet brinner viktigt utan kommunikation av känslor, det vill säga bygga upp ett ömsesidigt förtroende och tillgivenhet.Uthållighet är säker på att du kommer att dö varje kväll. Tron är att tro att det finns en morgondag. Hopp är långvarig tortyr.