Innebär att fly från ditt ansvar räknas som utövar?


innebär-att-fly-från-ditt-ansvar-räknas-som-utövar
innebärattflyfråndittansvarräknassomutvarinnebär attatt flyfly frånfrån dittditt ansvaransvar räknasräknas somsom utövarinnebär att flyatt fly frånfly från dittfrån ditt ansvarditt ansvar räknasansvar räknas somräknas som utövarinnebär att fly frånatt fly från dittfly från ditt ansvarfrån ditt ansvar räknasditt ansvar räknas somansvar räknas som utövarinnebär att fly från dittatt fly från ditt ansvarfly från ditt ansvar räknasfrån ditt ansvar räknas somditt ansvar räknas som utövar

Innebär att fly från mina problem räknas som hjärt?
innebär-att-fly-från-mina-problem-räknas-som-hjärt
Människan utövar ansvar inom en social miljö och ett ramverk av åtaganden som överskrider principen om intelligens.
människan-utövar-ansvar-inom-social-miljö-och-ett-ramverk-av-åtaganden-som-överskrider-principen-om-intelligens
Fly från alla problem bara ökar avståndet från lösningen. Det enklaste sättet att fly från ett problem är att lösa det.
fly-från-alla-problem-bara-ökar-avståndet-från-lösningen-det-enklaste-sättet-att-fly-från-ett-problem-är-att-lö-det
Fly från problem bara öka avståndet från lösningen. det enklaste sättet att fly från ett problem är att lösa det... -Ritu Ghatorey
fly-från-problem-bara-öka-avståndet-från-lösningen-det-enklaste-sättet-att-fly-från-ett-problem-är-att-lö-det
Den perfekta byråkrat överallt är mannen som lyckas göra några beslut och fly allt ansvar. -Brooks Atkinson
den-perfekta-byråkrat-överallt-är-mannen-som-lyckas-göra-några-beslut-och-fly-allt-ansvar
Ta ditt liv är bara en ursäkt för att fly från dina problem. Permanent -Mary Gaohlee Thao
ta-ditt-liv-är-bara-ursäkt-för-att-fly-från-dina-problem-permanent