Ingenting rör sig snabbare än en flicka untagging sig från en ful bild.


ingenting-rör-sig-snabbare-än-flicka-untagging-sig-från-ful-bild
ingentingrrsigsnabbareänflickauntaggingfrånfulbildingenting rörrör sigsig snabbaresnabbare änen flickaflicka untagginguntagging sigsig frånfrån enen fulful bildingenting rör sigrör sig snabbaresig snabbare änsnabbare än enän en flickaen flicka untaggingflicka untagging siguntagging sig frånsig från enfrån en fulen ful bildingenting rör sig snabbarerör sig snabbare änsig snabbare än ensnabbare än en flickaän en flicka untaggingen flicka untagging sigflicka untagging sig frånuntagging sig från ensig från en fulfrån en ful bildingenting rör sig snabbare änrör sig snabbare än ensig snabbare än en flickasnabbare än en flicka untaggingän en flicka untagging sigen flicka untagging sig frånflicka untagging sig från enuntagging sig från en fulsig från en ful bild

Ingenting rör sig snabbare än en flicka untagging sig från en bild som gör att hon ser fett.
ingenting-rör-sig-snabbare-än-flicka-untagging-sig-från-bild-som-gör-att-hon-ser-fett
Den osynliga handen av marknaden rör sig alltid snabbare och bättre än den tunga hand regeringen
den-osynliga-handen-av-marknaden-rör-sig-alltid-snabbare-och-bättre-än-den-tunga-hand-regeringen
Barn är redan vana vid att en värld som rör sig snabbare och är mer spännande än något en lärare framför ett klassrum kan göra.
barn-är-redan-vana-vid-att-värld-som-rör-sig-snabbare-och-är-mer-spännande-än-något-lärare-framför-ett-klassrum-kan-göra
Jag höll sig borta från speglar när jag var yngre och jag inte gillar att ha min bild tagen. Jag var lång och hade tandställning och kände ful. -Kylie Bax
jag-höll-sig-borta-från-speglar-när-jag-var-yngre-och-jag-inte-gillar-att-ha-min-bild-tagen-jag-var-lång-och-hade-tandställning-och-kände-ful
Varför de kallar det rusningstid när ingenting rör sig?
varför-de-kallar-det-rusningstid-när-ingenting-rör-sig
En vacker flicka är ingenting om hon har en ful hjärta.
en-vacker-flicka-är-ingenting-om-hon-har-ful-hjärta