Ingenting är evigt utom dumhet


ingenting-är-evigt-utom-dumhet
ingentingärevigtutomdumhetingenting ärär evigtevigt utomutom dumhetingenting är evigtär evigt utomevigt utom dumhetingenting är evigt utomär evigt utom dumhetingenting är evigt utom dumhet

Det finns ingen synd utom dumhetOm ingenting varar för evigt, kommer du bli min ingenting?Ingenting i världen är farligare än uppriktig okunnighet och consciencious dumhetIngenting i världen är farligare än en uppriktig okunskap och samvetsgranna dumhetIngenting varar för evigt, men min kärlek och min tro för Gud förblir evigt.Ingenting är vår utom tid.