Ingen ska känna sig så låg, till den punkt där de känner att de behöver använda självmord som en väg ut.


ingen-ska-känna-sig-så-låg-till-den-punkt-där-de-känner-att-de-behöver-använda-självmord-som-väg-ut
samantha sladeingenskakännasiglågtilldenpunktdärdekännerattbehveranvändasjälvmordsomvägutingen skaska kännakänna sigsig såså lågtill denden punktpunkt därdär dede kännerkänner attatt dede behöverbehöver användaanvända självmordsjälvmord somsom enen vägväg utingen ska kännaska känna sigkänna sig såsig så lågtill den punktden punkt därpunkt där dedär de kännerde känner attkänner att deatt de behöverde behöver användabehöver använda självmordanvända självmord somsjälvmord som ensom en vägen väg utingen ska känna sigska känna sig såkänna sig så lågtill den punkt därden punkt där depunkt där de kännerdär de känner attde känner att dekänner att de behöveratt de behöver användade behöver använda självmordbehöver använda självmord somanvända självmord som ensjälvmord som en vägsom en väg utingen ska känna sig såska känna sig så lågtill den punkt där deden punkt där de kännerpunkt där de känner attdär de känner att dede känner att de behöverkänner att de behöver användaatt de behöver använda självmordde behöver använda självmord sombehöver använda självmord som enanvända självmord som en vägsjälvmord som en väg ut

Du vill att folk ska känna något när man berättar en historia, om de känner sig nöjda eller om de känner sig ledsen.
du-vill-att-folk-ska-känna-något-när-man-berättar-historia-om-de-känner-sig-nöjda-eller-om-de-känner-sig-ledsen
Jag tror att om du är vid den punkt där du är populär nog att sälja ditt bröllop bilder till OK! Magazine då du inte behöver pengarna.
jag-tror-att-om-är-vid-den-punkt-där-är-populär-nog-att-sälja-ditt-bröllop-bilder-till-ok-magazine-då-inte-behöver-pengarna
Ibland måste du upplever en låg punkt i livet för att lära sig en läxa du inte skulle ha lärt sig något annat sätt.
ibland-måste-upplever-låg-punkt-i-livet-för-att-lära-sig-läxa-inte-skulle-ha-lärt-sig-något-annat-sätt
Om du känner ingen bryr sig om dig, tänk om. Titta i spegeln eftersom den person som du ser, behöver du mer än någon annan.
om-känner-ingen-bryr-sig-om-dig-tänk-om-titta-i-spegeln-eftersom-den-person-som-ser-behöver-mer-än-någon-annan
Från en viss punkt och framåt finns det ingen återvändo som är den punkt som måste uppnås
från-viss-punkt-och-framåt-finns-det-ingen-återvändo-som-är-den-punkt-som-måste-uppnås
Det finns en massa människor där ute som går igenom svåra tider, och de känner sig ensamma. De känns som ingen är där. Men jag är i samma båt.
det-finns-massa-människor-där-ute-som-går-igenom-svåra-tider-och-de-känner-sig-ensamma-de-känns-som-ingen-är-där-men-jag-är-i-samma-båt