Ingen kan vara din värsta fiende om du är en positiv person.


ingen-kan-vara-din-värsta-fiende-om-är-positiv-person
ingenkanvaradinvärstafiendeomärpositivpersoningen kankan varavara dindin värstavärsta fiendefiende omom duen positivpositiv personingen kan varakan vara dinvara din värstadin värsta fiendevärsta fiende omfiende om duom du ärär en positiven positiv personingen kan vara dinkan vara din värstavara din värsta fiendedin värsta fiende omvärsta fiende om dufiende om du ärom du är endu är en positivär en positiv personingen kan vara din värstakan vara din värsta fiendevara din värsta fiende omdin värsta fiende om duvärsta fiende om du ärfiende om du är enom du är en positivdu är en positiv person

Alkohol kan vara människans värsta fiende, men Bibeln säger älska din fiende.Din värsta fiende kan vara din bästa vän och din bästa vän, din värsta fiende.En flicka kan vara din bästa vän, fru, värsta fiende, eller värsta mardröm. Det beror på hur du behandlar henne.Jag kan antingen vara din bästa vän eller din värsta fiendeEn hona kan vara din bästa vän eller din värsta fiende. Det beror på hur du behandlar henne.I tider av snabb förändring, kan erfarenhet vara din värsta fiende.