Ingen i detta land är skapade lika, våra löner bevisa det.


ingen-i-detta-land-är-skapade-lika-våra-löner-bevisa-det
jennifer amorelliingendettalandärskapadelikavåralnerbevisadetingen ii dettadetta landär skapadeskapade likavåra lönerlöner bevisabevisa detingen i dettai detta landdetta land ärland är skapadeär skapade likavåra löner bevisalöner bevisa detingen i detta landi detta land ärdetta land är skapadeland är skapade likavåra löner bevisa detingen i detta land äri detta land är skapadedetta land är skapade lika

Ingen verksamhet som är beroende för sin existens på att betala mindre än levande löner till sina arbetstagare har rätt att fortsätta i detta landDetta land är ditt land och detta land är mitt land, visst, men världen drivs av dem som aldrig lyssnar på musik i alla fall.Vi tror att alla män är skapade lika, eftersom de är skapade i Guds avbild.Oavsett dör, inte mix'd lika, om våra två kärlekar vara en, eller du och jag älskar så lika att ingen kan dämpas, kan ingen dö.Det finns hela lokaler i väljarna i detta land vars enad intelligens inte lika stor som en representant amerikansk kvinna.Våra förhoppningar är höga. Vår tro på människor är stor. Vår mod är stark. Och våra drömmar för detta vackra land aldrig kommer att dö.