Ilska är en ädel svaghet; generösa brist på just; den grad att stod upp över iver, att hävda ett privilegium för dygd.


ilska-är-ädel-svaghet-generö-brist-på-just-den-grad-att-stod-upp-över-iver-att-hävda-ett-privilegium-för-dygd
paul tillichilskaärädelsvaghetgenersabristjustdengradattstoduppveriverhävdaettprivilegiumfrdygdilska ären ädelädel svaghetgenerösa bristbrist påpå justden gradgrad attatt stodstod uppupp överöver iveratt hävdahävda ettett privilegiumprivilegium förför dygdilska är enär en ädelen ädel svaghetgenerösa brist påbrist på justden grad attgrad att stodatt stod uppstod upp överupp över iveratt hävda etthävda ett privilegiumett privilegium förprivilegium för dygdilska är en ädelär en ädel svaghetgenerösa brist på justden grad att stodgrad att stod uppatt stod upp överstod upp över iveratt hävda ett privilegiumhävda ett privilegium förett privilegium för dygdilska är en ädel svaghetden grad att stod uppgrad att stod upp överatt stod upp över iveratt hävda ett privilegium förhävda ett privilegium för dygd

Ingen grad av kunskap uppnås av människan kan ställa honom över brist på tim assistans -Samuel Johnson
ingen-grad-av-kunskap-uppnås-av-människan-kan-ställa-honom-över-brist-på-tim-assistans
Förbered en ädel död låten för dagen när du går över den stora klyftan.
förbered-ädel-död-låten-för-dagen-när-går-över-den-stora-klyftan
Han tog över ilska att skrämma ordnade, och med tiden ilska tog över honom
han-tog-över-ilska-att-skrämma-ordnade-och-med-tiden-ilska-tog-över-honom
Det finns ingen större tecken på en allmän nedbrytning av förtjänst i en nation, än en brist på iver i dess invånare för det goda i sitt land. -Joseph Addison
det-finns-ingen-större-tecken-på-allmän-nedbrytning-av-förtjänst-i-nation-än-brist-på-iver-i-dess-invånare-för-det-goda-i-sitt-land
Att törst (för applåder) om den sista svaghet av ädla sinnen, är också den första svaghet av svaga -John Ruskin
att-törst-för-applåder-om-den-sista-svaghet-av-ädla-sinnen-är-också-den-första-svaghet-av-svaga
Aldrig vara rädd för att stå upp för vad man tror på Om folk blir arg, kan du alltid låtsas att du stod bara upp för att sträcka.. -John Alejandro kung
aldrig-vara-rädd-för-att-stå-upp-för-vad-man-tror-på-om-folk-blir-arg-kan-alltid-låtsas-att-stod-bara-upp-för-att-sträcka