Igår men dagens minne, och i morgon dagens dröm.


igår-men-dagens-minne-och-i-morgon-dagens-dröm
igårmendagensminneochmorgondrmigår menmen dagensdagens minneoch ii morgonmorgon dagensdagens drömigår men dagensmen dagens minneoch i morgoni morgon dagensmorgon dagens drömigår men dagens minneoch i morgon dagensi morgon dagens drömoch i morgon dagens dröm

Igår men dagens minne, och i morgon är dagens dröm.Igår men dagens minne, är i morgon dagens drömVarje morgon vi vaknar vi är födda på nytt, vad vi gör i dag är det som betyder mest. Igår men dagens minne, men i morgon är dagens drömIgår är men dagens minne och i morgon är dagens drömmarDen tidlösa i du är medveten om livets tidlöshet; och vet att igår är men dagens minne och morgondagen är dagens dröm.Ett bra minne är en som kan minnas dagens välsignelser och glömma dagens bekymmer