Ifrågasätter inte din tro; där du är inte ditt öde; inte kasta in handduken. Vänta! inte ge!


ifrågasätter-inte-din-tro-där-är-inte-ditt-öde-inte-kasta-in-handduken-vänta-inte-ge
ifrågasätterintedintrodärärdittdekastainhanddukenväntageifrågasätter inteinte dindin trodär duär inteinte dittditt ödeinte kastakasta inin handdukeninte geifrågasätter inte dininte din trodär du ärdu är inteär inte dittinte ditt ödeinte kasta inkasta in handdukenifrågasätter inte din trodär du är intedu är inte dittär inte ditt ödeinte kasta in handdukendär du är inte dittdu är inte ditt öde

Acceptera inte något att säga dess ditt öde eftersom din öde bestäms av din tro, din kunskap och förståelse. -Frank Matobo
acceptera-inte-något-att-säga-dess-ditt-öde-eftersom-din-öde-bestäms-av-din-tro-din-kunskap-och-förståelse
Ditt förflutna är inte ditt öde. Något gott väntar på dig i din framtid -Ash Sweeney
ditt-förflutna-är-inte-ditt-öde-något-gott-väntar-på-dig-i-din-framtid
Låt inte ditt förflutna bestämma din nuvarande eller förstöra ditt öde.
låt-inte-ditt-förflutna-bestämma-din-nuvarande-eller-förstöra-ditt-öde
Om du inte skapar ditt öde, kommer du att ha ditt öde tillfogats dig -William Irwin Thompson
om-inte-skapar-ditt-öde-kommer-att-ha-ditt-öde-tillfogats-dig
Vad andra säger och gör kan inte hindra dig från att uppfylla ditt öde. Ditt öde avkunnades av allsmäktig gud. -Joel Osteen
vad-andra-säger-och-gör-kan-inte-hindra-dig-från-att-uppfylla-ditt-öde-ditt-öde-avkunnades-av-allsmäktig-gud
Bara ta bollen och kasta den där du vill. Kasta strejker. Hemplattan inte flytta
bara-bollen-och-kasta-den-där-vill-kasta-strejker-hemplattan-inte-flytta