Ibland undrar jag hur många miles jag rullas mitt mushjulet.


ibland-undrar-jag-hur-många-miles-jag-rullas-mitt-mushjulet
iblandundrarjaghurmångamilesrullasmittmushjuletundrar jagjag hurhur mångamånga milesmiles jagjag rullasrullas mittmitt mushjuletibland undrar jagundrar jag hurjag hur mångahur många milesmånga miles jagmiles jag rullasjag rullas mittrullas mitt mushjuletibland undrar jag hurundrar jag hur mångajag hur många mileshur många miles jagmånga miles jag rullasmiles jag rullas mittjag rullas mitt mushjuletibland undrar jag hur mångaundrar jag hur många milesjag hur många miles jaghur många miles jag rullasmånga miles jag rullas mittmiles jag rullas mitt mushjulet

Ibland undrar jag; hur många andra tjejer han textning medan han textning mig...
ibland-undrar-jag-hur-många-andra-tjejer-han-textning-medan-han-textning-mig
Jag tänkte på hur många preconcieved fördomar skulle falla sönder när jag travade höger längs till 26 miles. -Roberta Bobbi Gibb
jag-tänkte-på-hur-många-preconcieved-fördomar-skulle-falla-sönder-när-jag-travade-höger-längs-till-26-miles
Jag går in i mitt bibliotek och hela historien rullas före mig. -Alexander Smith
jag-går-in-i-mitt-bibliotek-och-hela-historien-rullas-före-mig
Ibland ser jag på dig och jag undrar hur jag fick vara så jävla lycklig.
ibland-ser-jag-på-dig-och-jag-undrar-hur-jag-fick-vara-så-jävla-lycklig
Om du skulle skriva nästa kapitel, jag undrar hur du skulle börja det, det spelar ingen roll hur många sidor jag vänder jag fortfarande kommer att vänta på dig.
om-skulle-skriva-nästa-kapitel-jag-undrar-hur-skulle-börja-det-det-spelar-ingen-roll-hur-många-sidor-jag-vänder-jag-fortfarande-kommer-att
Jag undrar hur många främlingar tog en bild med mig i bakgrunden.
jag-undrar-hur-många-främlingar-tog-bild-med-mig-i-bakgrunden