Ibland kan man känna så liten


ibland-kan-man-känna-så-liten
iblandkanmankännalitenkan manman kännakänna såså litenibland kan mankan man kännaman känna såkänna så litenibland kan man kännakan man känna såman känna så litenibland kan man känna såkan man känna så liten

Det är ovanligt att man kan se i en liten pojke löftet om en människa, men man kan nästan alltid se i en liten flicka hotet om en kvinna.
det-är-ovanligt-att-man-kan-se-i-liten-pojke-löftet-om-människa-men-man-kan-nästan-alltid-se-i-liten-flicka-hotet-om-kvinna
Att få oss att känna sig liten på rätt sätt är en funktion av konst män kan bara få oss att känna sig liten på fel sätt.
att-få-oss-att-känna-sig-liten-på-rätt-sätt-är-funktion-av-konst-män-kan-bara-få-oss-att-känna-sig-liten-på-fel-sätt
Jag håller på liten chans att han kan känna på samma sätt.
jag-håller-på-liten-chans-att-han-kan-känna-på-samma-sätt
Kom ihåg att man inte leva på bröd allena: ibland behöver han en liten butt upp.
kom-ihåg-att-man-inte-leva-på-bröd-allena-ibland-behöver-han-liten-butt-upp
Ibland är livet kan kasta en punsch på oss ibland måste man veta när ducka det och ibland måste man veta när man ska ta det
ibland-är-livet-kan-kasta-punsch-på-oss-ibland-måste-man-veta-när-ducka-det-och-ibland-måste-man-veta-när-man-ska-det
Att förtala en stor man är readiest sätt på vilket en liten man kan själv uppnå storhet.
att-förtala-stor-man-är-readiest-sätt-på-vilket-liten-man-kan-själv-uppnå-storhet