I slutet av dagen är det de val du gör som räknas.


i-slutet-av-dagen-är-det-de-val-gör-som-räknas
lucas scottslutetavdagenärdetdevalgrsomräknasi slutetslutet avav dagendagen ärär detdet dede valval dudu görgör somsom räknasi slutet avslutet av dagenav dagen ärdagen är detär det dedet de valde val duval du gördu gör somgör som räknasi slutet av dagenslutet av dagen ärav dagen är detdagen är det deär det de valdet de val dude val du görval du gör somdu gör som räknasi slutet av dagen ärslutet av dagen är detav dagen är det dedagen är det de valär det de val dudet de val du görde val du gör somval du gör som räknas

Följ ditt hjärta. Oavsett vad andra berätta för dig att göra, det är hur du känner i slutet av dagen som räknas.Dont räkna varje timme under dagen, gör varje timme under dagen räknas.Vid slutet av dagen har jag alltid sett slutet på mina relationer som en personligt misslyckande. Det finns ingenting någonsin ganska att säga adjö.I morgon är inte säkert, så gör idag räknas som bäst som du kan, för det finns ingen ursäkt att vara sysslolöshet, är ett val vi har att göra för oss!Det är ett val som du måste göra i allt du gör. Så, tänk på att i slutändan, det val du gör, gör dig.Vid slutet av dagen, är pengar bara en proxy för röster. Det är det som gör politik så känsliga för sociala medier.